Hoạt động vì môi trường của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2024

Nhằm góp phần bảo vệ và lan tỏa thông điệp hành động vì môi trường, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2024 đã phát động chiến dịch dọn rác tại Phan Thiết - Bình Thuận.