Bổ nhiệm Á hoàng Dương Yến Trinh làm Phó Ban tổ chức Hoa Hậu Doanh Nhân Hoàn Vũ Việt Nam 2024

Chính thức công bố Á hoàng Dương Yến Trinh sẽ đảm nhiệm vai trò Phó Ban Tổ Chức cuộc thi Hoa Hậu Doanh Nhân Hoàn Vũ Việt Nam 2024