Diễn Đàn Hợp Tác Quốc Tế Về Thương Mại Và Đầu Tư 2024

Chuỗi sự kiện 3 ngày với chủ đề “Diễn đàn hợp tác quốc tế tọa đàm kích cầu thương mại và tôn vinh giá trị thương hiệu Việt” đã diễn ra vào ngày 5,6,7  tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2024.