Độc chiêu mời gọi khách làng chơi - Kỳ 3: Thỏa thuận "sung sướng" và "luật ngầm"

Những người đàn bà "bán phán buôn hương" làm "vợ thiên hạ" này đều có những góc khuất và chiêu trò riêng. Quá trình tìm hiểu chúng tôi phát hiện dường như họ còn có "luật ngầm"...