Hệ thống spa Bà Nội & BN Beauty tổ chức chương trình Gala Party tổng kết năm 2023

Ngày 28/1/2024, hệ thống spa Bà Nội & BN Beauty đã tổ chức chương trình Gala Party tổng kết năm 2023 tại Long Thành (Đồng Nai) với sự góp mặt của gần 1000 khách mời.